SoftMarketing™
DuoLife

Win aan veiligheid
Haal alles uit de mogelijkheden
Verdien meerSinds enige tijd zijn wij getuige van dynamische veranderingen in de economie. Een enorme invloed op haar huidige vorm en teleinformatische ontwikkeling die niet alleen het werk maar ook het dagelijkse leven aanzienlijk makkelijker maakt. De wereld wordt steeds meer uniform – de grenzen bestaan eigenlijk niet meer en de geldende gemeenschappelijke valuta’s, rechtsvoorschriften en verordeningen maken dit proces in hoge mate makkelijker. Steeds vaker praat men over de wereld als een Globaal Dorp. Het nieuwe begrip Nieuwe Economie kan hieraan gerelateerd worden. In bedrijven worden de organisatiestructuren vereenvoudigd en het wordt moeilijker voor de werknemers gepromoot te worden. Experts voorspellen dat mensen elke 4-5 jaar van hun baan zullen veranderen, en gemiddeld elke 7 jaar zelfs omscholen naar een ander beroep. Dit is de reden waarom het begrip McWerk zijn intrede heeft gemaakt. Business, management, marketing en ekonomiek ondergaan abrupte veranderingen. In 2014 schreef Robert D. Hof voor het weektijdschrift Business Week, dat ‘’Alles wat wij over zakendoen denken en weten wordt in twijfel genomen.’’ In de economische zin is deze situatie een grote kans, aan de andere kant ook een uitdaging – het woord concurrentie krijgt immers een nieuwe betekenis. Hierdoor zijn experts op zoek naar nieuwe, betere alternatieven die het voor iedereen makkelijk maken inkomen te genereren en tegelijkertijd een gezonde levensstijl te behouden. Belangrijk is ook om zo’n manier van verdienen te vinden die zekerheid op lange termijn garandeert.SoftMarketing

Sinds vele jaren kennen wij modellen zoals klassieke business, corporaat business, franchising of multilevel marketing. Al deze methodes hebben veel voordelen, maar ook nadelen die in deze tijd des te meer problematisch zijn. Uit deze nieuwe werkelijkheid ontstaat SoftMarketing – een revolutie in de zakelijke denkwijze. SoftMarketing combineert de beste praktijk uit alle genoemde gebieden en tegelijkertijd elimineert hun zwakke punten. SoftMarketing, genoemd als de business van de 21ste of zelfs 22ste eeuw, beantwoordt aan de behoeftes van de dynamisch veranderende markt en vormt een alternatief voor ondernemers en statutaire werknemers. Voor ondernemers vormt het vaak een kans om de onderneming in het kader van het basisprofiel uit te breiden. Zowel voor de ene als de andere groep kan dit een stabiele bron zijn van een bijverdienste of hoofd inkomen, zonder actuele activiteiten te moeten opgeven, en waarbij geen nieuwe mankrachten betrokken hoeven te worden of al te grote financiële middelen ingelegd.

De hoofddoelstelling van SoftMarketing™ DuoLife

1. BASERING VAN DE BUSINESS OP DRIE PIJLERS DIE TEVENS DE Grootste wereldtrends zijn:

De 1ste pijler berust op het effectief genereren van inkomen – het is een inkomenssysteem afgeleid van het multilevel marketing model. Deelnemers aan het project kunnen uit de handel in goederen provisie verdienen, die door de medewerkersstructuur van het bedrijf wordt gegenereerd. Voor de bijzonder ambitieuze en actieve mensen is een speciaal bevorderings- en motivatieprogramma opgesteld volgens de corporate business. De belangrijkste voordelen hiervan zijn:
- Geen inkomensbeperking
- Het passieve karakter van het verkregen inkomen, met andere woorden inkomen verdiend over een langere periode voor eenmalig uitgevoerd werk, zonder de noodzaak van verder eigen inzet, i.e. rente-inkomen
- Volledig vrije hand in de bepaling van het werkschema en de werkomvang.MLM

De 2de pijler is gebaseerd op een branche die een van de leidende trends op de wereld is.
Trends geven een richting aan in welke de wereld zich ontwikkelt. Het is daarom geboden om juist in die richtingen financiële mogelijkheden te zoeken. Tegenwoordig is wellness de meest dynamisch ontwikkelende trend.

Wellness betekent vooral het inzien dat wij zelf voor de gezondheid, een goede psychische en fysieke conditie en een slank figuur verantwoordelijk zijn. Iedereen wil immers gezond zijn, goed uitzien, zich goed voelen en elke dag vol energie te zijn. Daarom is een bewuste zorg voor het lichaam zo belangrijk.

Welness


Tegenwoordig merken wij steeds meer bedreigingen voor onze gezondheid, o.a. minder minerale stoffen in groente en fruit, alomtegenwoordige chemie, slechte eetgewoontes, voortdurende stress en een zittend levensstijl. Door dit alles groeit het aantal mensen die aan beschavingsziekten lijden – zelfs op een jonge leeftijd zijn mensen ziek en verliezen de levenslust. Experts alarmeren dat onze kinderen zelfs 5 jaar korter dan wij zouden leven indien er geen verandering in komt. In deze situatie is het uiterst belangrijk om kennis over de bedreigingen en mogelijke oplossingen te verschaffen, alsook inspiratie te geven tot fysieke activiteit en levering van producten van de hoogste kwaliteit die de gezondheid helpen te behouden en zelfs te verbeteren. Als antwoord op dergelijke behoeftes, levert DuoLife producten ontwikkeld met behulp van de nieuwste onderzoeken in biologie en geneeskunde. Ze steunen de algemene psychomotoriek en zijn de oplossing voor concrete ziektes en klachten.

De 3de pijler betreft persoonlijke ontwikkeling – het is een effectief systeem van business opbouw en van eigen bewustzijn. Het essentiële element vormt het ontwikkelingsprogramma opgesteld door prominente coaches, trainers en psychologen van de firma Personal Excellence Network. Dit programma ondersteunt de partners van DuoLife in hun persoonlijk en beroepsleven door hulp te bieden in de snelste overgang van punt A naar punt B en het bepalen en bereiken van opkomende ambitieuze doelen.

Iedere mens heeft een behoefte aan ontwikkeling. Echter het bereiken van financiële voorspoed, successen in een beroep en persoonlijk leven hangt sterk af van de juiste beroepsvaardigheden, interpersonale eigenschappen en de juiste denkwijze. Helaas tonen veel mensen op dit gebied veel gebreken waardoor ze geen succes hebben Of een succes van maar een korte duur. Door deze redenen is de persoonlijke ontwikkeling een zeer belangrijk element zowel van de onderneming DuoLife als het SoftMarketing concept. Wat ook belangrijk is, in tegenstelling tot de meerderheid van bedrijven die eenmalige trainingen organiseren, bieden wij een geavanceerd en compleet ontwikkelingsprogramma.

2. HET CENTRALE PUNT IS DE MENS.

CDe aandacht is op de mens, zijn doelen, aspiraties en potentieel.

3. INDIVIDUELE BUSINESSPROGRAMMA’S.

Dankzij de flexibele aanpak zijn er voor elke business individuele alternatieven bedacht. Die kunnen de mogelijkheden van DuoLife combineren met datgene wat eigenlijk elke onderneming al biedt, en hierdoor de mogelijkheden en concurrentievermogen van het bedrijf te vergroten.Rozwój Osobisty

4. DE FOCUS OP MAATSCHAPPELIJKE WAARDE.

DuoLife realiseert dit doel door medeorganisatie en support van de actie ‘’Leef Bewust’’. Het doel van deze actie is het wekken van een behoefte bij mensen voor een beter en bewuster leven en inspiratie te geven om stappen in die richting te nemen. ‘’Leef Bewust’’ brengt samen verschillende milieus, personen en organisaties, van de nationale media, Zelfterritoriaal bestuur en wetenschappers tot de bekende en invloedrijke mensen. Tijdens de actie worden conferenties, lezingen en workshops georganiseerd. Door de verbetering van onze fysieke en psychische gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, het vermogen om voor eigen financiën te zorgen, kunnen wij een gelukkig en bewust leven leiden.

DE COMMUNICATIE MET DE BUITENWERELD

In deze tijd is het niet voldoende om een goed product te hebben om succes in business te bereiken. Het creëren van een toegevoegde waarde en de communciatie van die waarde is hierbij onontbeerlijk. Daarom worden door DuoLife intensieve media acties gevoerd die zowel de producten als de hierachter liggende waarden promoten.

HOE WERKT HET?

- De wellness branche kent een jaarlijkse groei met ca. 30 %
- DuoLife, berustend op SoftMarketing, groeit meermalig sneller en trekt mensen uit verschillende milieus aan met een verschillende materiële status. De talrijke successen van de met DuoLife samenwerkende mensen zijn het bewijs van de effectiviteit van SoftMarketing.WIN AAN VEILIGHEID
HAAL ALLES UIT JE MOGELIJKHEDEN
VERDIEN MEER