SoftMarketing™
w DuoLife

Zyskaj bezpieczeństwo
W pełni wykorzystaj swoje możliwości
Zarabiaj więcejOd pewnego czasu obserwujemy dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce. Ogromny wpływ na jej obecny kształt ma m.in. szybki rozwój technologiczny oraz teleinformatyczny, który w znacznym stopniu ułatwia nie tylko pracę, ale również życie codzienne. Świat staje się coraz bardziej jednolity - granice praktycznie przestały istnieć, a obowiązujące wspólne waluty, przepisy prawne oraz rozporządzenia w znacznym stopniu ułatwiają ten proces. Coraz częściej o świecie mówi się jako o Globalnej Wiosce. Wiązać z tym można stosunkowo nowe pojęcie Nowej Ekonomii. W firmach skracają się struktury organizacyjne, a pracownikom coraz trudniej jest awansować. Eksperci wskazują, że ludzie będą co 4-5 lat zmieniali pracę, a średnio co 7 lat nawet zawód. Jest to powód, dla którego już teraz zaczęło funkcjonować pojęcie McPracy. Biznes, zarządzanie, marketing i ekonomika ulegają gwałtownym zmianom. W 2014 roku Robert D. Hof pisał dla tygodnika Business Week, że „Wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o biznesie, jest poddawane w wątpliwość". Pod względem ekonomicznym ta sytuacja jest dużą szansą, ale z drugiej strony też dużym wyzwaniem - słowo konkurencja nabiera bowiem nowego znaczenia. Powoduje to, że eksperci wciąż poszukują nowych, lepszych rozwiązań, pozwalających każdej osobie generować dochód, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie zdrowego stylu życia. Istotną kwestią jest również znalezienie takiego sposobu na zarabianie, który daje długoterminowe bezpieczeństwo.SoftMarketing

Od wielu lat znamy takie rozwiązania jak biznes klasyczny, korporacyjny, franczyza lub marketing wielopoziomowy. Wszystkie one mają wiele zalet, ale również wad, które w obecnych czasach wydają się być jeszcze bardziej doskwierające. Z tej nowej rzeczywistości wyłania się SoftMarketing™ - rewolucja w myśleniu biznesowym. Łączy on najlepsze praktyki z wszystkich wymienionych obszarów, przy jednoczesnym wyeliminowaniu ich słabych punktów. SoftMarketing™ określany biznesem XXI, a nawet XXII wieku jest odpowiedzią na wymagania dynamicznie zmieniającego się rynku i stanowi alternatywę dla właścicieli biznesów i pracowników etatowych. Dla przedsiębiorców często jest szansą na rozszerzenie działalności w ramach profilu podstawowego. Zarówno dla jednej, jak i dla drugiej grupy może być źródłem dodatkowego lub głównego stabilnego dochodu, bez potrzeby rezygnowania z dotychczasowych zajęć, a dodatkowo nie wymaga angażowania nowych zasobów ludzkich, ani zbytnich nakładów finansowych.

Główne założenia SoftMarketing™ w DuoLife

1. OPARCIE BIZNESU NA TRZECH FILARACH, KTÓRE JEDNOCZEŚNIE SĄ NAJWIĘKSZYMI ŚWIATOWYMI TRENDAMI:

I filar to skuteczne generowanie dochodu – jest to system wynagradzania zaczerpnięty z modelu marketingu wielopoziomowego. Pozwala on uczestnikom projektu na zarabianie prowizji z obrotu towarowego, który generowany jest przez struktury współpracowników firmy. Dla osób szczególnie ambitnych i aktywnych przygotowany jest specjalny program awansów i program motywacyjny zaczerpnięty z biznesu korporacyjnego. Główne jego zalety to:
- brak ograniczeń w wysokości zarobków
- pasywny charakter uzyskiwanego dochodu, czyli przychód otrzymywany przez dłuższy czas za raz wykonaną pracę, bez konieczności wkładu dalszej pracy własnej tzw. dochód rentierski
- pełna swoboda w ustalaniu harmonogramu i zakresu pracyMLM

II filar to oparcie się na branży będącej jednym z wiodących światowych trendów.
Trendy wskazują kierunek, w którym rozwija się świat. Zatem właśnie tam należy szukać możliwości finansowych. Współcześnie za jeden z najdynamiczniej rozwijających się trendów uznaje się wellness.

Wellness to przede wszystkim zrozumienie, że zdrowie, dobra kondycja psychiczna i fizyczna oraz szczupła sylwetka zależą tylko i wyłącznie od nas samych. Każdy przecież chce być zdrowy, dobrze wyglądać, dobrze się czuć i mieć energię każdego dnia. Dlatego tak istotna jest świadoma troska o odpowiedni stan organizmu.

Welness

Współcześnie notujemy coraz więcej zagrożeń dla naszego zdrowia, a należą do nich m.in.: coraz uboższe w składniki mineralne warzywa i owoce, wszechobecna chemia, złe nawyki żywieniowe, nieustanny stres oraz siedzący tryb życia. To wszystko sprawia, że stale rośnie liczba osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi - już w młodym wieku ludzie są schorowani oraz brak im chęci do życia. Eksperci alarmują, że jeśli nic się nie zmieni nasze dzieci będą żyły nawet 5 lat krócej niż my. W tej sytuacji niezwykle ważne jest dostarczanie wiedzy o zagrożeniach oraz możliwych rozwiązaniach, a także inspirowanie do aktywności fizycznej i dostarczanie nowoczesnych produktów najwyższej jakości, pozwalających zachować, a nawet poprawić stan zdrowia. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom DuoLife dostarcza produkty opracowane przy wykorzystaniu najnowszych badań z dziedziny biologii i medycyny. Wspierają one ogólną psychomotorykę organizmu oraz są odpowiedzią na konkretne schorzenia i dolegliwości.

III filar to rozwój osobisty - skuteczny system budowania zarówno biznesu, jak i świadomości siebie samego. Kluczowym elementem jest tutaj stworzony przez wybitnych couchów, trenerów i psychologów, skupionych wokół firmy Personal Excellence Network, program rozwojowy. Wspiera on partnerów DuoLife w ich życiu zawodowym oraz osobistym, pomagając w jak najszybszym przejściu z punktu „A” do punktu „B” oraz wyznaczaniu i osiąganiu kolejnych ambitnych celów.

Poczucie rozwoju jest potrzebą każdego człowieka. Jednak odnoszenie sukcesów finansowych, zawodowych oraz osobistych w dużej mierze uwarunkowane jest posiadaniem odpowiednich kompetencji zawodowych, interpersonalnych i odpowiednim sposobem myślenia. Niestety wiele osób wykazuje na tym obszarze znaczne braki, przez które nie odnosi sukcesów, lub odnosi je tylko na chwilę. Właśnie z tego powodu rozwój osobisty jest bardzo istotnym elementem zarówno działalności DuoLife, jak i koncepcji SoftMarketing™. Co ważne, w przeciwieństwie do większości firm organizujących pojedyncze szkolenia, tutaj dostępny jest zaawansowany i kompletny program rozwojowy.

2. CENTRALNYM PUNKTEM JEST CZŁOWIEK.

Człowiek jest w centrum uwagi, jego cele, aspiracje, potencjał.

3. ZINDYWIDUALIZOWANE PROGRAMY BIZNESOWE.

Dzięki elastycznemu podejściu dla każdego biznesu tworzone są indywidualne rozwiązania. Pozwalają one połączyć możliwości, jakie daje DuoLife z tym, co oferuje praktycznie każda funkcjonująca już firma, tym samym zwiększając jej możliwości i konkurencyjność.Rozwój Osobisty

4. DAWANIE SPOŁECZNEJ WARTOŚCI.

W DuoLife założenie to realizowane jest to poprzez współtworzenie i wpieranie akcji „Żyj Świadomie”. Jej celem jest rozbudzanie w ludziach potrzeby lepszego, bardziej świadomego życia oraz inspirowanie ich do podejmowania działań w tym kierunku. „Żyj Świadomie” łączy różne środowiska, osoby i organizacje, zaczynając od ogólnopolskich mediów, poprzez władze samorządowe oraz środowiska naukowe, a kończąc na znanych i wpływowych osobach. W jej ramach odbywają się konferencje, wykłady i warsztaty.
Wspierając zdrowie fizyczne zdrowie psychiczne – rozwój osobisty, umiejętności zadbania o swoje finanse umożliwiamy prowadzenie świadomego oraz szczęśliwego życia.

5. KOMUNIKACJA ZE ŚWIATEM ZEWNĘTRZNYM.

W dzisiejszych czasach aby odnieść sukces w biznesie nie wystarczy mieć dobrego produktu. Niezbędne jest dawanie szerszej wartości i komunikowanie tego. Dlatego też w DuoLife prowadzone są intensywne działania w mediach, które promują zarówno produkty, jak i stojące za nimi wartości.

JAK TO DZIAŁA?

- branża wellness notuje coroczny wzrost o ok.30%
- DuoLife funkcjonując w oparciu o SoftMarketing™ rozwija się wielokrotnie szybciej, przyciągając do siebie osoby z różnych środowisk i o różnym statusie materialnym. Dowodami jego skuteczności są liczne sukcesy osób współpracujących z DuoLife.ZYSKAJ BEZPIECZEŃSTWO
W PEŁNI WYKORZYSTAJ SWOJE MOŻLIWOŚCI
ZARABIAJ WIĘCEJ